”Att använda PCB i byggindustrin ansågs vara framsynt. Det anses fortfarande framsynt att bedriva skogsbruk med kalhyggesmetoder vilket i dag kräver naturreservat för att säkra den biologiska mångfalden. Det ansågs framsynt att börja använda plast i hela samhället i stället för beprövade uthålliga material, plast som idag flyter omkring i världshaven med ofattbara negativa konsekvenser.”

Läs mer här