”Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har tydligen känt sig hotat av den växande kritiken mot skogsbruket. Nu har man skickat ut ett brev till sina medlemmar där man ber dem att stå upp för den svenska modellen, läs kalhyggesbruket.”

Läs mer här