”Att det finns tjäder i markerna är som en markör för att skogen mår bra. Men förekomsten av tjäder är inget att ta för givet, det berättade Göran Rönning när han föreläste i Studiefrämjandets lokaler på söndagskvällen.”

Läs mer här