”Stora Enso har för avsikt att genomföra avverkningar inom ett omkring 30 hektar stort område med höga naturvärden och inom Sandviksmoarnas naturreservat norr om Ljusdal.”

Läs mer här