krv

Karats-Råvåvve vildmark är ett stort gammelskogsområde utanför Jokkmokk som Skydda Skogen i flera år kämpat för att det ska bli skyddat.

Den 12-15 september far vi dit igen. Den primära uppgiften är att inventera två stora avverkningsanmälningar som, om de huggs, kommer leda till fragmentering av det nästan helt obrutna landskapet. Det är en fördel att
resa upp på hösten när myggen är borta och förutsättningarna för att hitta sällsynta svampar i tallskogen är goda. Vi far också dit för att samla kraft och inspiration till att ta nya tag för lyfta frågan politiskt och få
till stånd ett varaktigt skydd av skogen.

Både erfarna inventerare och nybörjare är välkomna att följa med! Det kommer finnas möjlighet att få bidrag till resekostnaden från Skydda Skogen. Säg också till om du inte kan åka med upp nu men är intresserad av
att vara med i kampen för KRV-skogen framöver.

Kontakt: Lisa Behrenfeldt

070-462 03 73 lisa.behrenfeldt@gmail.com