Den fjällnära skogen söder om sjön Messlingen som snart ska avverkas och som Forskningsresan inventerade 2015, ingår nu i en av WWFs Svenska Pärlor. Svenska Pärlor är 63 naturområden i Sverige som allmänheten har röstat fram mellan 2013-2015 som extra vackra och skyddsvärda.

Håkan Thenander, medlem i Skydda Skogen och som länge har varit engagerad för den avverkningsanmälda skogen, upptäckte nyligen att skogen var med på en bild hos WWF om Svenska Pärlor. Men området har inte varit inkluderat i någon naturpärla. Genom telefonsamtal med Mirjam Lööf Green, sakkunnig i svensk skog på WWF, har skogsområdet tagits med i en befintlig pärla- Flatruet, som nu istället heter ”Flatruet och fjällnära skog söder om Messlingesjön”.

WWF skriver om skogen ”I anslutning till Flatruet finns ett fjällnära skogslandskap mellan två nyckelbiotoper söder om Messlingesjön. Skogen innehåller många träd som är 200-300 år gamla och är hem för arter så som kungsörn, tjäder, treårig hackspett, hökuggla och lavskrikor”. Där lever också duvhök och björn.

Det är denna skog som snart ska avverkas. En tre kilometer lång skogsbilväg ska dras nedanför kalfjället till området som ska avverkas. Förhoppningen är att vägen och avverkningen stoppas, nu när området ingår i en av WWFs naturpärlor. Några av de som engagerat sig för att rädda skogen har i ett brev informerat den privata skogsägaren, Skogsstyrelsen och skogsbolaget att skogen som ska avverkas nu är en Svensk Pärla. Men än har de inte fått några svar. Tidigare har artiklar skrivits om avverkningen, bland annat en debattartikel som spridits i flera dagstidningar.

Flera av WWFs pärlor har inte skyddad natur. Men i ett pressmeddelande skriver WWF att de har sett en förbättring i skyddsstatusen för majoriteten av de utsedda Svenska Pärlorna, sedan kampanjen startade år 2013. Av de dryga 60 Svenska Pärlorna har 40 av dem en tillfredsställande skyddsstatus, medan 20 fortfarande svävar i osäkerhet.

Den höjning av anslag för skyddad natur som nuvarande regering budgeterat är positivt och pengar för skydd av skog är prioriterat.

-Pengarna är inte minst viktiga för att vi ska kunna öka naturskyddstakten genom att arbeta aktivt med ersättningsmark och lösa knutar där det finns stora möjligheter, inte minst bland privata skogsägare, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Ola Jennersten, expert på biologisk mångfald, WWF säger i pressmeddelandet:

-Engagerade miljöhjältar, ett brett spektrum av lokala naturskyddsorganisationer och nätverk, och inte minst Länsstyrelsernas engagerade arbete Sverige över, har spelat en avgörande roll för den positiva utvecklingen av skyddsstatusen för våra Svenska Pärlor. Nu kommer WWF att fortsätta följa upp läget för de områden som ännu inte har tillfredsställande skydd.

Kristina Bäck