Över 4000 växter, djur och svampar är hotade i Sverige. Det ska uppmärksammas genom en manifestation på Sergels torg måndag 22 maj. Då är det den biologiska mångfaldens dag och över 60 olika event sker runtom i Sverige.

Rebecka Le Moine, biolog och medlem i föreningen Skydda Skogen är initiativtagare till dagen och har peppat och engagerat folk runt om i Sverige att ordna aktiviteter. På manifestationen blir det talare, tyst minut för de utrotade arterna och poesi.

/>Manifestationen är ett samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Klimataktion Sverige. Organisationerna Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna och Skiftet är med och ger sitt stöd.< /p>

Kristina Bäck från Skydda Skogen och en av dem som ordnar manifestationen säger:< /p>

-Ett av de största hoten mot arterna i Sverige är det storskaliga skogsbruket som förs. Riktiga skogar ersätts av gran- och tallplanteringar i rasande takt där färre arter kan leva.  Fåglar, djur och växter som tidigare har varit allmänna har blivit ovanliga. Det behöver bli mer känt.

Jana Eriksson som är aktiv i flera miljöorganisationer och också är med och ordnar manifestationen säger:

-En granplantage är lika mycket en skog som ett vetefält är en äng. Vi vill uppmärksamma att arter är hotade och dör ut och det är hög tid att våra politiker också gör det. Ansvariga politiker springer skogsindustrins ärenden och lyssnar gärna på industrins lobbyister.

Nina Naim från Klimataktion Sverige och en av initiativtagarna till manifestationen, säger att arbetet för biologisk mångfald och för att rädda klimatet hör ihop. Hon har varit med och bildat en grupp för biologisk mångfald inom Klimataktion.

-Klimatförändringar och hotet mot den biologiska mångfalden hör ihop. Natur med stor biologisk mångfald har hållbara ekosystem som lättare klarar av klimatförändringar.

Intiativtagarna till manifestationen säger att vi måste tänka på kommande generationer. Det kräver tuffare politiska beslut, bland annat om att skydda mer natur och att minska konsumtionen på jorden-  och det är bråttom. 

Preliminärt program för manifestationen:

  • Rebecka Le Moine, initiativtagare för dagen
  • Joakim Odelberg, programledare i Mitt i naturen< /li>
  • Lovisa Larsson, poet och skogsaktivist från Tiveden< /li>
  • Tyst minut för utrotade arter
  • Jonas Gren, poet
  • Andris Fågelviskare, fågelimitatör
  • Salamon Abresparr, Vice Ordförande i Naturskyddsföreningen
  • Staffan Lindberg, CO2-bantare
  • Robin från Skiftet håller kort tal och Skiftet visar sin gatuteater om skogen

Presskontakt: Kristina Bäck, Skydda Skogen 0704432819, Rebecka Le Moine, Skydda Skogen 0730736672