Längs den svenska fjällkedjan sträcker sig nordvästra Europas allra sista intakta vildmarksområde, med stora sammanhängande skogar dit det moderna kalhyggesbruket ännu inte nått. Den fjällnära skogen i Sverige hyser unika naturvärden, det mesta av landets naturskogar har ersatts av industriskogsbrukets biologiskt utarmade plantager. Det svenska naturarvet är hotat, eftersom skogsbolagens kalhyggesbruk fortsätter att expandera in i dessa områden.

I dagarna inventeras ett av Sveriges sista oskyddade stora gammelskogsområde, som ligger i fjällkanten i Jokkmokks kommun. Inventeringarna i Karats Råvvåive Vildmark görs av flera svenska miljöorganisationer för att uppmärksamma det akuta hotet mot området.

Karats Råvvåive Vildmark omfattar mer än tio tusen hektar oskyddad natur. Karats Råvvåive ligger till stor del I väglöst land, och gränsar i både öst och väst till befintligt skyddade områden. Ett stort antal hotade arter finns i området.

– Vi har gjort inventeringar i området sedan 2008 och haft kontinuerlig kontakt med staten för att uppmärksamma områdets naturvärden, säger Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen. På grund av att regeringen minskat anslagen för områdesskydd har de regionala myndigheterna hittills inte haft möjlighet att göra ett formellt skydd av Karats Råvvåive. Området bör skyddas genom att staten erbjuder markägaren bytesmark.

I slutet av oktober 2009 avverkade skogsbolaget SCA ca 50 hektar gammelskog i södra delen av Karats Råvvåive Vildmark. SCA köpte avverkningsrätten av den privata markägaren och avverkade skogen, trots att de blivit underrättade om att där fanns starkt hotade arter. I dagsläget är ytterligare minst 100 hektar akut hotade av avverkning.

– Hittills har drygt 1000 fynd av mer än 50 olika rödlistade arter gjorts i området, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, från Jokkmokk. Det är skandalöst att staten inte har fredat detta värdefulla naturarv. För varje år försvinner mer och mer av området, nu är det dags att staten tar sitt ansvar.

Inventeringarna utförs av Fältbiologerna, Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och syftar till att dokumentera delar som hittills inventerats mindre ingående.

Kontaktuppgifter:
Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen, 070-25 41 148
linda.ellegaard.nordstrom@gmail.com
Daniel Rutschman, sekreterare, Skydda Skogen, 076-11 28 826
daniel.rutschman@skyddaskogen.se

 

Pressbilder från Karats Råvvåive vildmark:

Bild 1: Skogsaktivister vilar på en fallen flerhundraårig tallstam i
Karats-Råvvåive Vildmark.
Foto: Daniel Rutschman
Ladda ner högupplöst foto här:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/6LmMwYyPJnwPUfp026sK3A?feat=directlink
Bild 2: Uråldrig tall på bergstopp i Karats-Råvvåive Vildmark
Foto: Linda Ellegaard Nordström
Ladda ner högupplöst foto här:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/oPk9-FprJDO32iNP8vw1xA?feat=directlink
Bild 3: Gammelskog med kända lokaler av starkt
hotade arter som avverkades hösten 2009 av skogsbolaget
SCA.
Foto: Daniel Rutschman
Ladda ner högupplöst foto här:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/DMf3ry7FCyjbX0u2tg03Qg?feat=directlink