Biologisk utarmning och brist på naturhänsyn är vad som möter den ideella naturvården vid kartläggningen av skyddsvärd skog i Örebro län. Den svenska naturskogen är hotad på grund av kalhygges- och plantageskogsbruket samt regeringens ovilja att leva upp till uppsatta miljömål. Miljöorganisationerna arbetar nu febrilt för att vända situationen. I helgen blir det föreläsningskväll och kurs i Haddebo om gammelskogen och dess situation. Därefter fortsätter kartläggningen i fält, som en upptrappning av försommarens inventeringar.

– Vi har hittills kartlagt ett 50-tal skogar, tittat på många kalhyggen och sett stora delar av Örebro läns skogslandskap, säger Viktor Säfve, ansvarig för projektet. Den biologiska utarmning som fortgår och som vi nu dokumenterar bådar inte gott för länets chanser att kunna leva upp till miljömålen att bevara ett levande landskap.

Kartläggningen visar att många skogar som borde bevaras, står oskyddad och faller för skogsbolagens avverkningsmaskiner.

Föreningen Skydda Skogen uppmanar länets skogsägare och berörda myndigheter att ta krafttag för att vända den negativa situationen. Det behövs betydligt fler naturreservat och naturvårdsavsättningar för att kunna bevara den biologiska mångfalden i ett regionalt perspektiv och för att kunna lämna över ett levande skogslandskap till kommande generationer.

Kartläggningen räddar skog

– Men, en glad nyhet är att vi i södra länet redan tycks ha skyddat en av de avverkningshotade gammelskogar som vi inventerade under majkursen, säger Viktor Säfve. Skogsbolaget verkar nu backa från avverkningsplanerna i skogen, som har dokumenterade höga naturvärden. I skogen hittades ett 70-tal fynd av sällsynta och hotade arter.

Skogsbolagen ska egentligen ta hänsyn utan miljörörelsens hjälp.

– Visst är det positivt att de verkar backa när det gäller denna skog, säger Amanda Tas, sekreterare, Skydda Skogen. Men det känns ruttet att ett miljöcertifierat bolag inte klarar av att följa de regler som de ska verka efter, utan att vi ska behöva sätta press på dem. Skulle inte vi ha varit på plats, ja, då hade en av länets få kvarvarande gammelskogar avverkats. Så ska det bara inte gå till.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen och ansvarig för projektet
”Hotade skogar i Örebro län”, tel. 076-1148811, postmaster@skyddaskogen.se

Mer information om gammelskogskursen och kvällsföredraget i Haddebo:
http://protecttheforest.se/sv/foereningsnytt/16-skyddsvaerd-skog/545-gammelskogskurs-i-augusti

http://www.protecttheforest.se/dokument/Skydda%20Skogen%20Inventering%20Orebro/PosterGammelskogen.pdf

www.skyddaskogen.se