IKEA ljuger för allmänheten och vilseleder sina kunder

”IKEA använder inte trä från intakta naturskogar” står det på en informationstavla på IKEAs varuhus. Detta är en grov lögn. Organisationen Skydda Skogen har på plats i Ryska Karelen dokumenterat hur IKEA avverkar urgamla naturskogar som pekats ut som intakta naturskogar av ryska naturvårdsexperter. Foto: Björn Olin/Skydda Skogen

 

Se exempel med källor nedan:

 

IKEA använder inte råvara som kommer från gammelskogar?!

IKEA har länge ljugit om att deras produkter kommer från hållbart skötta skogar och inte från intakta skogar, naturskogar eller gammlskogar. Här i ett pressmeddelande från 2008: ”Wood used for IKEA products comes from well managed forests and not from intact, natural or old-growth forests”

Källa:

IKEA (sjätte stycket)

 

13 år gammalt löfte ej uppfyllt

Redan 1999 lovade Ikea att de skulle sluta att använda virke från gamla naturskogar, ”gammelskogar”. 13 år senare, 2012 använder IKEA fortfarande virke från gammelskogar.

Källa:

Edie.net

Sveriges Radio: Vi hugger inte flerhundraåriga träd i naturskogar i Ryssland

IKEA/SWEDWOOD kritiseras av ideella naturvårdare från Sverige, SR (Sveriges radio). Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen, berättar bland annat att hon bevittnat avverkningar av upp till 600 år gamla levande tallar. Något som Swedwood/IKEAs företrädare förnekar. Budskapet från IKEAs företrädare i radiointervjuerna kan sammanfattas ungefär så här: IKEAs avverkningar hotar inte den biologiska mångfalden. Swedwood/IKEAs skogsbruk följer FSC-standarden. Vi är nog världsledande inom hållbart skogsbruk. Vi arbetar i nära samarbete med naturvårdsorganisationer och forskare i ryska Karelen. Våra avverkningar hotar inte skogar med höga naturvärden. Det finns ingen anledning för våra kunder att vara oroliga att våra produkter skulle hota den biologiska mångfalden. Vi har en mycket strikt policy, och vi tillämpar den.

Källor:

1. SR

2. SR

 

IKEA-katalogen, med fibrer som inte kommer från gammelskog?

På IKEAs hemsida kan man läsa att de inte använder fibrer från regnskog eller gammelskog när de producerar deras katalog. Skydda Skogen frågar sig hur detta kan bevisas av bolaget?

”Katalogen trycks på helt klorfritt papper och innehåller minst 10–15 % återvunnet papper. Vi använder inte fibrer från regnskog eller gammelskog och ca 70 % av papperet kommer från certifierade skogar.”

Källa:

IKEA

 

IKEA om sociala och miljömässiga frågor?

”IKEA har låga priser – men inte på bekostnad av miljön eller människors hälsa. Det är ett grundläggande krav för oss att göra bra affärer. Våra kunder ska alltid känna att de tryggt kan använda de produkter de köper. IKEA: s produkter ska tillverkas under acceptabla arbetsförhållanden av leverantörer som tar ansvar för miljön.”

Skydda Skogen frågar sig hur det då kommer sig att det pågått heta fackliga strider mot IKEA och att bolaget får skarp kritik för sina urskogsavverkningar?

Källa:

IKEA

 

Använder Ikea virke från urskogar och andra skogar med höga naturvärden eller inte?

Efter att bland andra Skydda Skogens kritik mot IKEA avverkningar belysts i Sveriges Radio 2010, och efter avslöjanden i tysk tv 2011 verkar IKEA ha valt att ändra sin policytext på webbsidorna. Nu står det att: ”IKEA accepterar inte illegalt avverkat trä. IKEA accepterar inte trä från orörda naturskogar, (med tillägget) om de inte har certifierats som ansvarsfullt skogsbruk. Det vill säga: om certifieringen FSC  godkänner den totalt ohållbara skövlingen av orörda naturskogar, då är det ok för IKEA. Detta är fullständigt ologiskt och motsägelsefullt. Att kalhugga en urskogsartad naturskog och lämna djupa körspår efter sig är inte miljövänligt, varken med eller utan FSC-stämpel?

 

Se skärmbilder från före och efter.

 

Från IKEAs webbsida 2010:

Från IKEAs webbsida 2012:

Bara råvara från certifierade naturskogsskövlingar?

IKEA hävdar att de inte använder produkter från intakta naturskogar som inte är certifierade. Man kan fråga sig hur de kan kontrollera det när MiljöRapporten skriver så här (2010) om Anders Hildeman, skogsansvarig på IKEAs budskap: ”Förra året var 16 procent av all träråvara i bolagets produkter i solidträ certifierad enligt Forest Stewardship Council, FSC. År 2012 ska siffran vara 35 procent.”

Vidare, så är ju inte FSC-certifieringen något att lita på, då den i många fall tycks godkänna avverkning av urskogar och andra skogar med höga naturvärden.

Källor:

Miljörapporten

FSC-Sverige