Från Earthsights film om Ikeas avverkningar i Ukraina.

Ikeas FSC-certifierade möbler är tillverkade av trä från skogar som avverkats illegalt i Ukraina. Detta enligt en undersökning utförd av den brittiska organisationen Earthsight. Nu pågår en internationell namninsamling som kräver seriösa förändringar från Ikea och hållbarhetscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC).

De storsäljande stolarna ”Ingolf” och ”Terje” är tillverkade av bokträ från illegalt avverkade skogar i Karparterna i Ukraina. I dessa skogar finns många hotade arter, bland annat lodjur och björn. Tiotusentals stolar säljs i Ikeas varuhus globalt och träet är FSC-certifierat. Avverkningarna har möjliggjorts eftersom de statligt ägda skogsbolagen i Ukraina är korrupta.

Ikea är världens största inköpare av träråvara, enligt Earthsight. Under 2019 gick 21 miljoner kubikmeter timmerstockar till produktionen och enligt beräkningar avverkades ett träd per sekund. De stora hyggena i Ukraina syns från rymden. Ikeas timmer-rike sträcker sig alltså långt utanför Sverige till Ryssland och östra Europa och företaget har helt förlitat sig på Forest Stewardship Council (FSC) som certifierar träet som hållbart och därmed säljbart. Greenwashing med andra ord.

Tillväxt styr IKEA och förbrukningen av träråvara ökar hela tiden. Varje år går det åt 1,8-2,5 miljoner fler träd än året innan, enligt Earthsight. För att kunna producera och leverera billiga varor är Ikea beroende av illegalt timmer från skogar i östra Europa och i Ryssland. Ikeas verksamhet i dessa länder har alltid kantats av skandaler och Skydda Skogen har engagerat sig mot Ikeas skövlingar tidigare.

FSC misslyckas med sin certifiering i Ukraina och detta misslyckande upprepas i många andra länder. Det sker hejdlös illegal avverkning i bland annat BrasilienUgandaKongoPeruRyssland och i Rumänien men träet säljs som hållbart med FSC stämpel. Under åren har Skydda Skogen uppmärksammat hur FSC-certifierade bolag avverkar skyddsvärda skogar i Sverige. Föreningen har upprepade gånger skickat in FSC-klagomål och även lämnat synpunkter på FSC-standarden. Men trots kritiken och förslag på förbättringar så fortsätter FSC likadant och på så sätt underminerar möjligheterna att nå en verkligt hållbar certifiering.

Earthsight skriver att Ikeas affärsmodell kan liknas vid snabbmat, ‘fast furniture’. Något som gör att en stor andel möbler slängs på tippen. Earthsight har räknat ut att amerikaner slänger 40 procent mer möbler per capita sedan Ikea kom till USA.

Skriv under och sprid namninsamlingen!

Se Earthsights film om skövlingarna här 

Källor: Earthsight, Sumofus

Artikeln skriven av Kristina Bäck