Skogslandskap i Transylvanien i Rumänien. Foto: Bergadder (Pixabay, CCO Commons).

Svenska möbeljätten Ikea är verksam i Rumänien, ett land som har stora problem med illegal avverkning. Ikea-företaget Ingka Investments har dragits inför domstol i Rumänien för köp av skog, som egentligen tillhör någon annan. Träet i Ikeas möbler är dessutom FSC-certifierat, trots att det med stor sannolikhet kommer från skog med höga naturvärden.

Rumänien hyser en stor del av Europas kvarvarande gammelskogar och urskogsartade skogar utanför Skandinavien. Dessa skogliga ekosystem är hem för en rik biologisk mångfald. Värdefulla gammelskogar huggs dock ned olagligt i ett samarbete mellan skogsägare, lokala politiker och t.o.m. polisen. Hot mot både mot skogsvakter och granskande journalister är vanliga. Under de senaste åren har totalt sex skogsvaktare mördats, varav två inom loppet av en månad.

Ikea köpte upp stora arealer skog i Rumänien 2014 från Harvard University. Universitetet hade i sin tur köpt skog från korrupta företag som genom bedrägeri stulit skog från den rumänska staten. Ikea har köpt sammanlagt 50 000 hektar skog i Rumänien och är därmed den största privata skogsägaren i Rumänien.

DN rapporterar om att Ikea-företaget Ingka Investments dragits inför domstol för köp av skog i Rumänien som egentligen tillhör någon annan.

I en intervju på Natursidan menar Ulf Johansson, skogs-och råvaruchef på Ikea Range & Supply, att en av utmaningarna är att Ikea köper in trä från många så kallade högriskländer som har problem med exempelvis korruption och illegal avverkning. Ikea har som målsättning att enbart köpa in 100 procent FSC-certifierat virke från dessa länder. Detta trots att det finns tecken på att skogar med höga naturvärden avverkas trots att de är FSC-märkta. Men, FSC är långt ifrån någon garanti för varken socialt eller miljömässigt hållbart skogsbruk. Skogar med höga naturvärden avverkas och certifieringen har fått allvarlig kritik från en lång rad miljöorganisationer både i Sverige och internationellt. Många miljöorganisationer har lämnat i protest mot bristerna.

– Vi frågar oss om en global aktör som IKEA tycker det är ansvarsfullt att verka i, och syssla med handel med virke från skogar, i ett land där skogsvaktare mördas och illegal avverkning sker i ovärderliga urskogar och nationalparker? säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen.

Skriv under namninsamling för att skydda Rumäniens sista gammelskogar (via YouMove.EU) här

Skriv under namninsamling för att kräva rättvisa för skogsvaktaren Liviu Pop som mördades i Rumänien (via WeMove.EU) här.

Se film och dokumentär om de värdefulla skogarna i Rumänien och illegal avverkning här.

Läs mer om Ikea i Rumänien på Natursidan (2017) här.

Läs mer på DN om Ikea-företag inför rätta för köp av skog i Rumänien (2019) här.

Läs intervjun med Ulf Johansson, skogs-och råvaruchef på Ikea Range & Supply, på Natursidan (2019) här.