Välkommen till naturvårdsseminarium med anledning av uppropet:

Skydda Sveriges gammelskog

När? Onsdagen den 10 mars 2010, kl. 13.45-16.30

Var? Klarasalen, Klara konferens, Vattugatan 6, Stockholm

Nu är det år 2010. Det är i år som miljömålet Levande skogar ska vara uppfyllt och ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Sverige är långt ifrån att nå målet att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap. I ett upprop kräver nu ledande forskare att den svenska regeringen agerar kraftfullt och skyddar Sveriges gamla naturskogar och andra skogar med höga naturvärden, innan det är för sent. I samband med att uppropet ska överlämnas till regeringen och oppositionen hålls en presskonferens den 10 mars kl. 13:00 med efterföljande naturvårdsseminarium med start 13:45.

 

Hittills, på två månader, har över 150 forskare undertecknat uppropet. Den allmänna namnlistan har undertecknats av över 5000 personer. 15 organisationer ställer sig bakom uppropet.

 

Läs mer här (inbjudan och program).