ogon

Vill du lära dig mer om skog, vatten och inventering, samtidigt som du gör en insats för skogen?

Då är Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker något för dig!

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker är ett årligt arrangemang som lockar ett 50- tal deltagare från hela Sverige. Alla med ett intresse för natur är välkomna! Målet är att upptäcka, dokumentera outforskad natur i norra Sverige. I år går två spännande resor av stapeln:

– Mjällådalen 26- 31 juli, Timrå kommun, Västernorrlands län. Mjällån är ett oreglerat vattendrag, som slingrar sig igenom ett dramatiskt landskap av sandbrinkar, raviner och skogsbeklädda terrasser. Dessa faktorer har skapat en unik miljö med höga naturvärden.

– Frostviken 3- 9 augusti, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Frostviken erbjuder en storslagen fjäll- och skogsmiljö. Fjällkedjan har sin lägsta punkt i Frostviken, vilket gör att nederbörd från Atlanten sveper in och skapar ett maritimt klimat.

Besök forskningsresan för mer information och anmälan.

Hjärtligt Välkomna!

Hans Sundström & Sofia Lundell
Midskogsdalen 193
87192 Härnösand
0611-41085,
forskningsresan2009@gmail.com