Lena Ek (C) är troligen den mest olämpliga personen i landet för att få något utredningsuppdrag. Ändock har hon fått uppdraget att leda en utredning med uppgift att ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi. Det är skamligt nog att kombinera orden hållbar och växande ekonomi i en mening, men att ge uppdraget till en känd industrilobbyist tyder på oerhörd cynism av landbygdsminstern Anna-Caren Sätherberg (S).

Syftet med uppdraget är hur som helst att skapa subventionerade jobb inom ”bioekonomin”, snarare än att angripa koldioxidutsläpp eller hejda förlusten av biologisk mångfald. Uppdraget går således stick i stäv med IPCC:s rekommendationer om att skydda och restaurera 30-50% av våra skogar.

Lena Ek. Foto: Riksdagen

Vem är Lena Ek? Hon är politikern som haft flera styrelseposter i näringslivet samtidigt som hon satt i riksdagen eller EU-parlamentet. Under tiden att hon var ledamot i EU-parlamentet för Centerpartiet verkade hon som lobbyist för fossilindustrin. Skandalen avslöjades 2011 när hon var miljöminister men fick inga konsekvenser utan hon fick sitta kvar.

Anna-Caren Sätherberg. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Innan Ek blev miljöminister (2011-2014) var hon redan engagerad i Södra. År 2015 blev hon ordförande i Södra skogsägarförening, en post som hon hade fram tills maj 2022. Där deltog hon aktivt i skogsdebatten och försvarade Sveriges hårdhänta skogsbruk i många debattartiklar. Att hävda att med en gedigen bakgrund inom miljö- och jordbruksfrågor från både nationell och europeisk nivå har Lena Ek helt rätt kompetens för uppdraget (landbygdsminstern Anna-Caren Sätherberg) är ett hån mot allt som heter miljöpolitik.

Eller ingår tillsättandet av Ek helt enkelt i regeringens strategi för att minska miljöorganisationers inflytande?

Men det är värre än så. Södra som äger massafabriken i Mönsterås, kommer att tjäna ohemult på en stor satsning på biodrivmedel. Inte minst som Lena Ek har fått i uppdrag att föreslå långsiktigt produktionsstöd, det vill säga gratis pengar till avverkning av skogar. Ministern bjuder in till vänskapskorruption utan dess like. Massaindustrin är i övrigt redan hårt subventionerat med rabatter på elskatt och genom att de varken betalar utsläppsrätter eller koldioxidskatter för all förbränning av biomassa som de står för.

Och så fick bocken bli trädgårdsmästare igen i bananrepubliken Sverige. Är det kanske dags att dra landbygdsministern inför konstitutionsutskottet?