Rönnbäck ligger i Tärnafjällen i Västerbotten, och där finns gammal kulturmark, artrik gammelskog, och de övre sträckorna av Umeälven. Nu vill bolaget Nickel Mountain göra en gruva där, stor som hela Stockholms innerstad, som skulle riskera att släppa ut gifter i Umeälvens vattensystem. Det vill vi sätta stopp för! Förra sommaren var Skydda Skogen tillsammans med Fältbiologerna och föreningen Stoppa Gruvan i Rönnbäck där och inventerade skogen där gruvan är tänkt att ligga. Vi hittade 45 rödlistade arter och ytterligare 28 signalarter i skogen, med totalt över 600 fynd av rödlistade arter (mest vedsvampar, lavar och mossor).

I år ska vi åka tillbaka och inventera kärlväxtfloran – i området finns serpentinberg med en speciell flora, med en del underarter som till och med är endemiska (de finns bara där). Vi kommer att få hjälp att lära oss de speciella kalkarterna, så du behöver inte kunna dem innan. Du är lika välkommen som nybörjare och som erfaren botanist! Vi vill också gärna inventera andra artgrupper, speciellt insekter, så hör av dig om du kan bidra med det. Kanske får vi också med oss en arkeolog som kan hjälpa oss att inventera gamla kulturspår.

Vi bor i ett tältläger vid stranden av Gardikens vattenmagasin, så det blir mycket bad! Datum: 16-22/7. Anmäl dig till Lisa Behrenfeldt (lisa.behrenfeldt@gmail.com) om du vill vara med! Mer info om restider, vad du behöver ha med dig, etc får du när du anmält dig. Är du medlem i Skydda Skogen kan du få reseersättning.

P1030071