Samma gamla visa år efter år

Miljöminister Andreas Carlgren under seminariet ”Naturvård på nya sätt”.
Foto: Robert Svensson

 

-Hästen springer bättre av fri vilja än om man piskar den, sa miljöminister Andreas Carlgren på seminariet ”Naturvård på nya sätt” som arrangerades av Sveaskog och WWF på Fotografiska i Stockholm 2011-03-22. 

Så värst många ”nya sätt” presenterades nu inte under seminariet som anordnades som en del i att FN utsett 2011 till skogens år. Det konstaterades dock vid flera tillfällen och av flera föreläsare att en del framsteg gjorts och att vissa delsegrar uppnåtts. Havsörnen nämndes i sammanhanget, men har väl knappast så mycket att tacka skogsbruket för sin just nu lite ljusare tillvaro. Bland alla delsegrar var man samtidigt rörande överens om att man inte lyckats nå de uppsatta miljömålen.

Intressant var dock satsningen på vattenvård i skogen där man med relativt små medel kan göra väldigt stor nytta, enligt vattenexperten Lennart Henriksson. Ett annat lovande initiativ var ekoparkerna som bland annat genom sin storlek – i genomsnitt 5000 hektar – kan få viss betydelse som komplement till betydligt mindre naturvårdsavsättningar. Ett initiativ som andra bolag borde ta efter, då det på sikt kan skapa skogslandskap med ökad funktionalitet på sina håll. Stefan Bleckert och Peter Bergman på Sveaskog visade hur man genom att röja bort gran skapat väldigt stora lövskogar. Något som är viktigt, inte minst för att det ökar antalet fågelarter. 

Andreas Carlgren vek inte en tum från den sedan länge inslagna vägen, där den så kallade frivilligheten alltid ska stå i främsta rummet. Inga förslag på skärpning av skogsvårdslagen eller införande av hårda sanktionsmöjligheter mot de som bryter mot lagen presenterades. Detta trots att brotten mot lagen efter 17 år under frivillighetens fana bara fortsatt att öka. Under de senaste tio åren har antalet avverkningar som inte lever upp till lagens krav ökat från 20 till 30 procent, enligt Skogsstyrelsens polytaxinventeringar. 

-Att med tvång gå in och styra vore olyckligt för engagemanget, sa Andreas Carlgren och menade att man med morötter istället för med piska får hästen att springa fortare och bättre.

Carlgren menade att man från regeringens sida satsar mycket pengar på biologisk mångfald och påstod till och med att man ökat anslagen efter hans tillträdande som miljöminister. I själva verket har man minskat anslagen. Regeringen minskade 2007 anslaget till skydd av biologiskt värdefulla skogar med 450 miljoner kronor och Carlgren sa då till TT:

-När det gäller biologisk mångfald och särskilt då skogen är Sverige alldeles för långt från att nå miljömålen i tid. Lösningen är inte att lassa på mer pengar. Genom att minska anslaget tvingar vi fram en prövning av nya vägar, vilket är nödvändigt för att vi ska nå målet på sikt. Det tar mer tid men ger bättre förutsättningar att nå målet i verkligheten.

Lösningen på problemet var alltså att minska anslaget. I samma intervju (publicerad 2007-09-19) säger Andreas Carlgren:

-Det finns mycket värdefulla skogar med unika naturvärden, det är bråttom att rädda dem från skogsmaskinerna de allra närmsta åren.

Att många värdefulla skogar fallit sedan dess vet alla skogsengagerade. Nu riskerar urskogen i Änok att falla, trots frivillighet, prövning av nya vägar, morötter och minskade anslag. Seminariet avslutades dock i en försiktigt positiv anda genom att WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén sa att det var dags att sätta ner foten.

Robert Svensson