Till gammelskogens försvar

Gammelskog i Hälsingland augusti 2011. Foto: Robert Svensson

 

Efter Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2011 har ett antal deltagare skrivit insändare som publicerats i en mängd tidningar runt om i landet:

Hasselabor och andra!

 
För din egen och kommande generationers skull – reagera mot ytterligare utarmning av bygden.

Har du uppmärksammat hur dina vackra skogsmiljöer förstörs? Det är dags att säga nej till ytterligare övergrepp. Plantager, alltså produktionsskogar, har bygden så det räcker men gammelskogen lever på gränsen till total utrotning.

Läs mer här

 

Fler insändare:

Sluta genast att skövla gammelskogarna!

Värna vår vackra gammelskog!

Gammelskogen

Stoppa skogskövlingen – Rädda skogen

Skogsnäringen skövlar skogen

Barskrapa inte skogsmarken!

Skam och vanmakt

Det sista av skogen måste sparas

Om stenar kunde tala!

Öppet brev till Sveriges medborgare