Nu pågår en insamling för att köpa en skog i Sverige, med stöd av Skydda Skogen. Rebecka le Moine är initiativtagare till insamlingen.

Om insamlingen lyckas, kommer skog köpas och skyddas. Om insamlingen går bra och intresset är stort, kommer nästa steg vara att bilda en stiftelse, där arbetet med insamling och uppköp av skog fortsätter. Inom stiftelsen kommer skogen att betraktas som levande ekosystem med egna juridiska rättigheter där den får fortsätta att leva för sin egen skull.

För att bidra till detta, välkomnas alla gåvor, stora som små!

Ni kan swisha till Skydda Skogen på: 123 58 803 72 eller plusgiro 504609-9, och märka betalningen med ”Skogsrätt”. Tack för ert stöd!

Läs mer på Save our Forests.