Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Inslag i TV4 Nyheterna: Spillkråkan i Yxsjöskogen uppmärksammas i EU

Kan ett nytt EU-direktiv rädda spillkråkan och Yxsjöskogen utanför Göteborg och göra det vägledande för framtida skogsbruk?
Mellan Mölnlycke och Landvetter öster om Göteborg ligger Yxsjöskogen. Här finns ett ca 2000 hektar stort skogsområde. I skogen lever den rödlistade spillkråkan som finns med på EU:s lista över särskilt skyddsvärda arter. Naturskyddsföreningen i Härryda och senare även Skydda Skogen har arbetat för att bevara skogarna i Yxjöområdet i över 10 år. Frågan är nu uppe på EU-nivå och nyligen kom EU-domstolens generaladvokater med ett direktiv som kan tolkas som att skogen bör skyddas för framtiden i ett förslag till EU-domstolens beslut, som väntas nästa år.
 
– Det är en vinst för oss om den här går igenom, då räcker det att den skyddade arten finns på platsen för att artskyddslagen ska gälla. Så Skogsstyrelsen kan inte längre gömma sig bakom skogsvårdslagen, utan det blir ett artskyddsfall när det finns en skyddad art, säger Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, i TV4-inslaget.
 
Flera aktörer vill exploatera i området, bland annat Härryda kommun, som vill bygga en ny stad söder om Landvetter.
Elin Götmark fortsätter i inslaget:
– Om EU:s beslut går igenom skulle bli ett prejudikat som påverkar hur Sverige och alla andra europeiska länder måste arbeta.

Se inslaget i TV4 Nyheterna om spillkråkan och Yxsjöskogen här.

Läs mer om Yxsjöskogen på Naturskyddsföreningen i Härrydas hemsida här.