Det har visat sig att Sverigedemokraternas skogspolitiska program är starkt inspirerat av Skogsindustriernas. För så vitt det inte var tvärtom. Ett tredje alternativ vore någon sorts symbios, precis som i naturen!