Bolagen har skaffat sig

diplomatisk straffimmunitet

Vem som olovligen fäller träd har stor betydelse för om det ska bli någon straffrättslig påföljd. Foto: Robert Svensson


Artikel i Dagens Nyheter 2011-12-10:

Trädfällare måste plantera 2500 nya

Smådalarö. En fastighetsägare fällde arton stora tallar inom strandskyddat område på Smådalarö. Förklaringen när Haninge kommun kom på honom var att han ville göra skogspartiet ljusare och mer tillgängligt för barnen.Stadsbyggnadsnämnden i Haninge kräver ändå att fastighetsägaren planterar 2500 tallplantor per hektar i skogsområdet som ersättning för de fällda träden. Annars kan det bli ett vite på 200.000 kronor. Stadsbyggnadsnämnden noterar också i ett beslut att träden fällts på plats där fastighetsägaren i en ansökan om nytt avlopp ritat in ett helt nytt hus.

Anders Sundström

 

Ovanstående exempel visar vilket straff en privatperson har att räkna med om han olovligt avverkar 18 tallar. Jämför det med skogsbolaget SCA:s avverkning av naturvärdesträd i gammelskogen vid Blåbärstjärn, Krokom i Jämtland.

Vad tror ni blev straffet för de över 100 naturvärdesträden som SCA avverkade olovligt?

Ingenting. Inget straff alls.

Skogsbolagen har nämligen sett till att skaffa sig ”diplomatisk straffimmunitet” inte bara för brotten som gjordes i denna naturskog, utan för alla övertramp.

Artikeln om Trädfällaren på Smådalarö och konsekvenserna det fick för honom skall jämföras med skogsbolagens fullständigt orimliga privilegium att gå fria från straff hur grova övertramp de än gör.

Skogsvårdslagen måste skrivas om och naturvårdslagstiftningen skärpas.

Det är naturvärden som skall skyddas, inte skogsbruket.

 

Björn Mildh, Skydda Skogen