”Under andra hälften av maj pågick miljöorganisationen Skydda Skogens fältundersökningar av skogsbruket i Uppsala och Stockholms län.Redan efter fem dagar kunde Skydda Skogen konstatera att det finns allvarliga brister hos skogsbolagen när det gäller att leva upp till skogsvårdslagen och de frivilliga certifieringsreglerna.”

Läs mer här