”I flera år har den pågått. Striden om Ojnareskogen. Striden mellan ett storföretags intressen och miljöaktivister och lokalbefolkningens vilja att rädda ett känsligt naturområde som egentligen redan borde vara skyddat. Internationalens Emma Lundström har pratat med en av de drivande i föreningen Ojnareskogens vänner; journalisten och aktivisten Sofia Bothorp som ägnat en stor del av de senaste åren åt att försöka rädda skogen.”

Läs mer här