Den 19-20 augusti hölls en internationell konferens i Berlin för att uppmärksamma världens största mangroveskog Sundarbans som hotas av det storskaliga kolkraftverksprojektet Rampal i Bangladesh. Under konferensen diskuterades bl.a. gröna energilösningar för att bevara Sundarbans.

Sundarbans, som är ett UNESCO världsarv, ligger på gränsen mellan Bangladesh och Indien. Den biologiska mångfalden i skogen är rik och här lever bl.a. den hotade bengaliska tigern, gangesdelfinen och den akut hotade batagursköldpaddan. Bygget av kolkraftverket Rampal har redan dragit gång och en rad nationella och internationella kommersiella aktörer har bjudits in för att nyttja marken i skogens utkant.

Ett flertal forskare, experter, studenter och miljöorganisationer deltog på konferensen i Berlin, som anordnades av National Committee to Protect Oil, Gas, Mineral Resources, Power and Ports in Bangladesh (NCBD).

Under konferensen presenterades ”Berlin Declaration 2017” (http://ncbd.org/?p=1861), en deklaration med krav om att Bangladeshs regering stoppar sitt storskaliga kolkraftverksprojekt till förmån av alternativa energikällor (framför allt sol, vind och biogas). Totalt har över 100 organisationer och forskare skrivit under deklarationen, däribland Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner samt bl.a. 350.org, Greenpeace Indonesien och Asia Pacific Forum on Women, Law and Development. Regeringen i Bangladesh uppmanas att lära sig av bl.a. Kina och Indien som i allt större utsträckning överger fossila bränslen till förmån för storskaliga satsningar på sol- och vindenergi.

Läs mer om konferensen på engelska här: http://greenwatchbd.com/berlin-confce-on-rampal-power-plant-and-alternative-energy-held/