Foto: Robert Svensson

Skydda Skogen kommer att göra fältinventeringar för att kartlägga skyddsvärd skog. Inventeringarna leds av Olli Manninen och Daniel Rutschman från Skydda Skogen. Skogar i Stockholm och Uppsala län kommer att besökas från och med 13 maj. Kontakta Skydda Skogen på daniel.rutschman@skyddaskogen.se om du är intresserad av att delta.