Naturskogarnas svampar – vedsvampar i fokus

vedsvamp

– Kunskap räddar skog!

Inventeringskursen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna naturvårdare och svampintresserade som vill lära sig mer om svampars artrikedom och deras ekologiska roll i skogliga ekosystem. Vi kommer att lära oss hur man känner igen vedsvampar i fält. Fokus kommer att ligga på vilka miljöer och strukturer som är viktiga för svampar. Vi kommer även att diskutera inventeringsmetodik samt hur svampar kan användas i praktiskt naturvårdsarbete. Alla svampfynd som gjorts över helgen kommer att sammanställas och rapporteras in av kursdeltagarna till Artportalen. Kursen äger rum i ett av Sveriges mest primitiva och naturnära ekoturismanläggningar, Åfallet Naturby: www.naturby.se

Under kursen kommer vi att kartlägga naturvårdsintressanta arter i naturskogsområden som Skogsnätverket i Örebro län kämpar för att de ska bli naturreservat.

Skogsnätverket i Örebro län och Skydda Skogen arrangerar tre inventeringskurser i Tylöskog under 2014. Kursen om vedsvampar är den sista 2014.

Kursen äger rum i skogslandskapet Tylöskog, södra Örebro län.

Vår kursledare: Olli Manninen – vedsvampsexpert och naturskyddare från Finland.

Olli Manninen är en av Nordens främsta fältinventerare och vedsvampsexpert. Olli har dokumenterat en stor mängd skogar i Norden, men även i nordvästra Ryssland. Hans kunskaper har räddat många hotade skogsmiljöer. För detta viktiga arbete fick Olli Nordens största miljöpris från Nordiska rådet. Olli Manninen har genom sitt enorma engagemang för våra kvarvarande gammelskogar både bidragit till att stora arealer skogsmark skyddats och inspirerat och utbildat många att värna vårt naturarv.

Läs mer om Olli här

Pris: 580 kr. För medlemmar i Skydda Skogen och medlemmar i Skogsnätverket i Örebro län.

Pris för övriga: 1100 kr

Ingår i kurspriset:

Boende i tältkåta med 3-7 platser. Vegetarisk och ekologisk mat för hela helgen.

Anmälan och bokning:

viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring till Viktor Säfve: 076 – 1148811.

Kursavgiften betalas i förskott till plusgiro: 412681-9 (Föreningen Hjärtats Eko). OBS! Skriv ”skogssvampkurs” och namn vid betalning. OBS! Anmälan är bindande och återbetalas inte vid avanmälningar inom en vecka från kursstart.

PROGRAM:

Fredag:

18:00 Kursen startar med välkomstmiddag.

19:00 Introduktion till kursen och presentation av kursledare och deltagare.

19:45 – 21:00 Föreläsning om inventering och om vedsvampar och naturskog.

21:00 – 22:00 Bildvisning om situationen för den svenska skogen (med föreningen Skydda Skogen)

Lördag:

08:00 Frukost.

09:00 Genomgång om inventeringsmetodik och utrustning.

09:45 Kort presentation av de skogsbiotoper vi ska inventera och utdelning av kartor.

10:00 Skogsexkursion.

13:00 Lunch i fält.

13:30 – 17:30 Exkursionen fortsätter.

18:00 Middag i Naturbyn.

19:00 – 21:00 Utställning av artfynd och art- bestämning, samt litteraturtips.

Söndag:

08:00 Frukost.

09:00 Skogsexkursion.

13:00 Lunch i skogen.

14:00 Vi åker tillbaka till Naturbyn för att gå igenom fynden.

16:00 Vi avslutar kursen.

Bra att ha med sig:

• Sovsäck som tål svala/kalla nätter.

• Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)

• Penna och papper.

• Kniv • Svampkorg och låda / lådor med många fack till småsvampar/kollekt. 

• Lupp (om du har tillgång till en).

• Kamera (om du har tillgång till en).

• GPS (om du har tillgång till en).

• Litteratur om svampar (om du har tillgång till det).

Anmälan och bokning:

Maila – viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor Säfve: 076 – 1148811. Anmälan är bindande!

För information som rör boende, mat och ditresa, maila Åfallet Naturby: kontakt@naturby.se eller ring Viktor: 076 – 11 48 811

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Hjärtats Eko och Skogsnätverket i Örebro län (Hopajola, Skydda Skogen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet). Skogsnätverket samordnas av HOPAJOLA