Svampar

  – biodiversitet & naturvård

6-8 Sep 2013

bild3

Kunskap räddar skog!

Inventeringskursen riktar sig till både nybörjare och mer erfarna naturvårdare och svampplockare som vill lära sig mer om svampars artrikedom och deras ekologiska roll i skogliga ekosystem. Under kursen kommer vi att göra en Mycoblitz, dvs. vi kommer att dokumentera alla svampar vi stöter på i skogarna runt Hjärtasjön i Södra Närke. Vi kommer att lära oss hur man känner igen svampar både i fält och genom att använda bestämningslitteratur. Fokus kommer att ligga på vilka miljöer och strukturer som är viktiga för svampar. Vi kommer även att diskutera inventeringsmetodik samt hur svampar kan användas i praktiskt naturvårdsarbete. Alla svampfynd som gjorts över helgen kommer att sammanställas och rapporteras in av kursdeltagarna till Artportalen. Kursen äger rum i ett av Sveriges mest primitiva och naturnära ekoturismanläggningar, Åfallet Naturby: www.naturby.se

Under kursen kommer vi att kartlägga naturvårdsintressanta arter i ett naturskogsområde som Skogsnätverket i Örebro län kämpar för att de ska bli naturreservat.

Skogsnätverket i Örebro län och Skydda Skogen arrangerar två inventeringskurser i Tylöskog under 2013. Den första var i maj och hade lavar och mossar i fokus, nu är det dags för nästa som är i svamparnas tecken.

Kursen äger rum i skogslandskapet Tylöskog, södra Örebro län.

 

 

Vår kursledare:

 

Jag som håller i kursen heter Elisabet Ottosson och jag fascineras mycket av den enorma mångfald av svampar som vi finner i skogen. Jag forskar på vedsvampars ekologi och är framförallt intresserad av hur interaktioner mellan svampar påverkar ekosystemfunktioner såsom nedbrytning. Jag disputerade nyligen på SLU i Uppsala och sedan några månader bor och forskar jag i Nederländerna. Jag är även aktiv i Sveriges Mykologiska Förening.

 

 

Pris: 580 kr. För medlemmar i Skydda Skogen, Fältbiologerna, Hjärtats Eko eller Naturskyddsföreningen.

Pris för övriga: 1100 kr

Ingår i kurspriset:

Boende i tältkåta med 3-7 platser. Vegetarisk och ekologisk mat för hela helgen.

Anmälan och bokning:

viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring till Viktor Säfve: 076 – 1148811.

Kursavgiften betalas i förskott till plusgiro: 412681-9 (Föreningen Hjärtats Eko). OBS! Skriv ”skogssvampkurs” och namn vid betalning.

PROGRAM:

Fredag:

18:00 Kursen startar med välkomstmiddag.

19:00 Introduktion till kursen och presentation av kursledare och deltagare.

19:45 – 21:00 Föreläsning om svamparnas ekologi och betydelse för skogsekosystemen och om biotoper som är värdefulla för svampar.

21:00 – 22:00 Bildvisning om situationen för den svenska skogen (med föreningen Skydda Skogen)

Lördag:

08:00 Frukost.

09:00 Genomgång om inventeringsmetodik och utrustning.

09:45 Kort presentation av de skogsbiotoper vi ska inventera och utdelning av kartor.

10:00 Skogsexkursion.

13:00 Lunch i fält.

13:30 – 17:30 Exkursionen fortsätter.

18:00 Middag i Naturbyn.

19:00 – 21:00 Utställning av artfynd och art- bestämning och genomgång hur man rapporterar in fynd till Artportalen, samt litteraturtips.

Söndag:

08:00 Frukost.

09:00 Skogsexkursion.

13:00 Lunch i skogen.

14:00 Vi åker tillbaka till Naturbyn för att gå igenom fynden.

16:00 Vi avslutar kursen.

Bra att ha med sig:

• Sovsäck som tål svala/kalla nätter.

• Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)

• Penna och papper.

• Kniv • Svampkorg och låda / lådor med många fack till småsvampar.

• Lupp (om du har tillgång till en).

• Kamera (om du har tillgång till en).

• GPS (om du har tillgång till en).

• Litteratur om svampar (om du har tillgång till det).

Anmälan och bokning:

Maila – viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor Säfve: 076 – 1148811. Anmälan är bindande!

För information som rör boende, mat och ditresa, maila Åfallet Naturby: kontakt@naturby.se eller ring Viktor: 076 – 11 48 811

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Hjärtats Eko och Skogsnätverket i Örebro län (Hopajola, Skydda Skogen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet). Skogsnätverket samordnas av HOPAJOLA