Fortfarande platser kvar! TA CHANSEN att delta på någon av sommarens kurser! DEN KOMMER INTE IGEN!!!

Vad finns

gömt i

mossan?

Varmt välkomna på en spännande och viktig kurshelg om naturskogen och dess liv, och om hur man inventerar och dokumenterar dess bevarandevärden genom att använda sig av signalarter. Vi kommer också att dokumentera skogens strukturer och förekomsten av rödlistade arter. Denna kurshelg sätter fokus på naturvårdsintressanta mossor och naturskogens flora.

Kursen riktar sig både till nybörjare och mer erfarna som vill lära sig mer, och till alla som helt enkelt vill träffa andra naturentusiaster och förena nytta med nöje.

Under kursen kommer vi att kartlägga naturvårdsintressanta arter i ett par-tre naturskogsområden som Skogsnätverket i Örebro län kämpar för att de ska bli naturreservat.

Skogsnätverket i Örebro län (bl.a.  Skydda Skogen) och föreningen Hjärtats Eko planerar att arrangera 3 kurshelger med olika artgrupper i fokus under 2014. 

Kursen äger rum i skogslandskapet Tylöskog, södra Örebro län. 

Plats: 

Kursen har sin bas i en av Sveriges mest primitiva och naturnära ekoturismanläggningar: Åfallet Naturby. www.naturby.se. Under kursen bor du i tältkåtor med plats för 3-7 personer.

Om våra kursledare:

Tomas Hallingbäck

Botanist med inriktning mot kryptogamer, främst mossor. Arbetar med rödlistning, ekologi, artfakta, Natura 2000, naturvårdsintressanta arter, floraväkteri mossor och andra naturvårdsfrågor.

Tomas är ordförande i expertkommittén för mossor och medförfattare till två volymer av Nationalnyckeln (båda om mossor). Han har tidigare arbetat med luftföroreningar, forskning om myrvegetation och vedsvampar. Han är även ordförande i tre internationella föreningar (IUCN:s specialistgrupp för mossor; IAB:s naturvårdskommitté och den Europeiska kommittén för bevarandet av mossor (ECCB).

 

 

Elin Götmark

Ideell naturvårdare, ledamot (kassör) i föreningen Skydda Skogen. Erfaren inventerare med förkärlek för skogens mossor.

Tidigare engagerad i Fältbiologernas skogsnätverk och var bl a med och ordnade årliga inventeringsresor där vi granskade bolagens skogsbruk. Har även varit kassör i Fältbiologernas riksförening. Bor i Göteborg och arbetar som matematiker på Chalmers. Uppskattar både utomhusliv och nycklande framför mikroskopet. 

Praktisk information och preliminärt program:

 

fredag:

15:00-18:00 Ankomst.

18:00-19:00 Välkomstmiddag. Presentationsrunda.

19:00- Föredrag om situationen för den svenska skogen och den ideella naturvårdens arbete. Samt introduktion till inventeringshelgen.

lördag:

08:00-09:00 Frukost.

09:00-10:00 Genomgång av inventeringsredskap och presentation av vilka skogar 
vi ska besöka.

10:00-13:00 Utfärd till exkursionsmål.

13:00-13:30 Lunch i skogen.

13:30-17:30 Fort. inventeringsverkstad i skogsområde.

18:00-19:00 Middag i Naturbyn.

19:30-22:00 Kvällsföredrag: Föreläsning om skogsekologi och naturvårdsintressanta mossor i naturskogsartade miljöer. Introduktion till rödlistan för skogslevande mossor och signalarter. Genomgång av de arter vi sett, genomgång av kollekt, utställning och artbestämning. Litteraturtips om mossor och artfakta. Hur lägger man ut artfynd på Artportalen?

Söndag:

08:00-09:00 Frukost.

09:00-13:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Fika i skogen.

13:00-13:30 Lunch i skogen.

13:30-16:00 Inventeringsverkstad i skogsområde. Avslut.

Bra att ha med sig:

•Sovsäck som tål svala/kalla nätter.

•Kläder efter väder (STÖVLAR eller täta kängor!)

•Penna och papper.

•Lupp (om du har tillgång till en).

•Kamera (om du har tillgång till en).

•GPS (om du har tillgång till en).

•Litteratur (om man har).

 

Pris: 550 kr. För medlemmar i Skydda Skogen, Fältbiologerna, Hjärtats Eko eller Naturskyddsföreningen.

Pris för övriga: 950 kr

Ingår i kurspriset:

Boende i tältkåta med 3-7 platser. Vegetarisk och ekologisk mat för hela helgen.

Anmälan och bokning:

viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring till Viktor Säfve: 076 – 1148811.

Kursavgiften betalas i förskott till plusgiro: 412681-9 (Föreningen Hjärtats Eko). OBS! Skriv ”Naturskogens flora” och namn vid betalning.

Anmälan och bokning: Maila – viktor.safve@skyddaskogen.se eller ring Viktor Säfve: 076 – 1148811.

Anmälan tas emot senast 3 dagar före kursstart men först till kvarn! 

Hjärtligt välkomna!

Arrangörer: Hjärtats Eko och Skogsnätverket i Örebro län (Hopajola, Skydda Skogen, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet).

Skogsnätverket samordnas av
HOPAJOLA ÖSTRA BANGATAN 3 703 61 ÖREBRO 019-16 83 09 NATUR@HOPAJOLA.SE

 

Läs mer om Skogsnätverket i Örebro län här