Joe Bidens administration kom i veckan med ett förslag att förbjuda avverkning i gamla skogar. Biden vill skydda miljontals gamla träd som är bra på att lagra kol, men resultatet beror på valet 2024. Något som Sverige bör ta efter.

Jättehemlock (Tsuga heterophylla) växer bra i tempererade, fuktiga klimat i västra USA och Kanada. Foto: John, Flickr CC BY 2.0 DEED

USA:s president undetecknade förslaget på Jordens dag 2022. Då instruerade han US Forest Service och den amerikanska markförvaltningsbyrån att genomföra en inventering av USA:s gamla skogar. Även att utveckla policyer som skyddar dem.

-Vi tror att detta kommer att göra det möjligt för oss att agera effektivt gällande de största hoten mot gamla skogar. Ett avverkningsförbud kommer att skydda inte bara skogarna utan också kulturen och arvet som är kopplat till skogarna, säger USA:s jordbruksminister Tom Vilsack till Washington Post. 

Markförvaltningsbyrån definierar gammal skog som de med träd som är minst 120 år, beroende på art. De gigantiska sequoiorna i Kalifornien, till exempel, är gamla träd. Det som de i USA kallar för ”mogna skogar” har träd som är i utvecklingsstadiet omedelbart före gammal tillväxt. 

Coast redwood, (Sequoia sempervirens) i Redwood Canyon glödande i eftermiddagsljus. Foto: Wikipeida Commons

Inte mycket formellt skyddad skog i Sverige

I Sverige idag är andelen av den produktiva skogsmarken som vi formellt skyddat cirka 6 procent, enligt Naturvårdsverket.  I USA är det idag liknande siffror eller något mer, men det blir betydligt mer skyddat om Biden vinner valet. Det här är något som Sverige bör ta efter-  för klimatet och för den biologiska mångfalden.

Stor inventering fann att 80% är skyddsvärda skogar

US Forest Service övervakar cirka 97 miljoner hektar skogar och gräsmarker, varav ca 52 miljoner hektar är skog. I inventeringen som genomfördes efter Bidens verkställande order, fann US Forest Service att majoriteten av skogar som de övervakar, cirka 80 %, är antingen gamla eller mogna skogar. De hittade mer än cirka 13 miljoner hektar gammal skog och cirka 32 miljoner hektar mogen skog på federal mark.

Förespråkare har i åratal drivit Biden-administrationen till att uttryckligen förbjuda avverkning i gamla och mogna skogar. Träd som är i sin gamla tillväxtfas kan lagra mer kol än yngre träd, vilket gör dem till en naturlig lösning för att bekämpa klimatkrisen.

130 forskare drev på för avverkningsförbud

2022, strax innan Biden tillkännagav sin verkställande order, skrev en grupp på mer än 130 forskare ett brev till Biden där de förespråkade ett förbud mot avverkning i gamla skogar. De skriver i brevet:

”Äldre skogar ger högst kollagringspotential på jorden, med mogna och större träd som ackumelerar mest kol under de kritiska kommande decennierna.  De är dock utsatta för avverkning och kan då inte uppfylla dessa viktiga funktioner.”

Liknande forskarupprop i Sverige men regeringen struntar i det

I ett liknande upprop från Skydda Skogen-  Swedish Forest Vision,  är över 260 forskare, över 60 miljöorganisationer och samiska föreningar eniga: Alla skogar med höga naturvärden måste skyddas i norra EU. Forskarna uppmanade i uppropet EU-kommissionen att lagstifta till skydd av natur och ekologiska system. Med en sådan lagstiftning kan länder bättre bekämpa klimatförändringarnas verkningar. Uppropet överlämnades till regeringen i september i år. Men svenska regeringen har inte agerat på det.

Förbudet mot avverkning i USA:s gamla skogar kommer att träda i kraft i början av 2025. Det ger den amerikanska skogsvården tid att slutföra regler som skyddar gammal skog från avverkning. Eftersom det faller under en verkställande order, beror dess existens på resultatet av presidentvalet 2024. Något som gör förespråkare oroliga över skyddens sårbarhet för landets politiska klimat.

Läs även om Redwood- världens bästa träd på att lagra kol

Källa: Guardian