”Låt det fortsätta surra i sälgen, uppmanar nu Jordbruksverket alla lantbrukare. Sälg är en mycket viktig växt för bin och humlor. Att vårda sälgen kan ge lantbrukare en effektivare pollinering och bättre skördar. Men trots att sälgen är viktig för både människor och djur tas den ofta bort vid röjning av bryn och betesmarker. Röj inte bort sälgen. Den är livsviktig för humlor och bin. En bra pollinering ökar också skörden av oljeväxter, åkerbönor och klöverfrö. Foto: Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket.” Rapporterar Skogsaktuellt

Läs mer här.