Skogsbruk som innebär korta omloppstider, kalavverkningar och monokulturer påverkar markens mykorrhizasvampar negativt och därmed även nya generationer av skog, enligt en ny rapport från SLU. Mykorrhizasvampar är livsnödvändiga för träden eftersom de försörjer träden med näring och vatten. Studien visar att ett kalhygge utan sparade träd kan utplåna runt tre fjärdedelar av markens mykorrhizaarter. 

De flesta av Sveriges stora skogsbolag är FSC-certifierade, vilket innebär att 5 procent av träden ska sparas vid avverkning. Men detta räcker inte för de olika mykorrhizaarternas överlevnad, enligt rapporten. Professor Anders Dahlberg som har varit projektledare under studierna säger i en artikel på sidan forskning.se:

-Om vi sparar 5 procent av träden kommer vi att förlora ungefär 75 procent av alla mykorrhizaarter i det lokala beståndet. Men även måttliga ingrepp, som 60 procent sparade träd, innebär en förlust av 30 procent av mykorrhizaarterna. Dessa förluster är svåra att ersätta. Det har beräknats att det tar i genomsnitt 90 år efter en avverkning innan mykorrhizasamhället är lika mångfaldigt som det var innan, men vissa arter förefaller ha svårt att återetablera sig över huvud taget.

Att spara fler träd vid avverkning är därför viktigt för mångfalden av mykorrhizaarter enligt studien. Det skyddar även markens förmåga att bära fram nya generationer skog. 

Läs hela rapporten här