Hela ekosystem utraderas

Skogen har varit temat i Sveriges Radio Västernorrlands program P4 Morgon denna vecka. Tisdag 16 oktober intervjuades Linda Ellegaard Nordström, styrelseledamot i Skydda Skogen.

Bl.a. riktades kritik mot den svenska skogsbruksmodellen med kalhyggen, vilket i princip innebär att ett helt ekosystem – skogen – utraderas. Som lokalt exempel på en hotad skog lyftes SCA:s planerade avverkning vid byn Gässjö utanför Edsele i Sollefteå kommun. Skogen har höga sociala värden – den är en del av hemmiljön för de som bor i byn.

Lyssna på inslaget här

 

Onsdag 17 oktober intervjuades Tove Green-Petersen, en av de boende i byn Gässjö. Hon påpekade att om skogen avverkas kommer livskvalitén för byns innevånare att försämras, skogen var en av anledningarna till att hon flyttade dit från första början. Vidare framhöll hon att den storskaliga skogsavverkningen med kalhyggen är ett strukturellt problem, som gör att personer som annars gärna skulle valt att bosätta sig på landsbygden väljer att inte göra det. Därmed blir dagens skogsbruk också ett hot mot landsbygden.

Lyssna på inslaget här