Debatten om huruvida hyggesfria skogsbruksmodeller eller fortsatt plantageskogsbruk är det mest optimala och om skogsägare ska ha rätt att själva välja hur de vill bruka skogen fortsätter i Västerbottens-Kuriren.
Läs debatten mellan forskarna!

Professor Emeritus Mats Hagner och Peter Lohmander,
Professor i skoglig företagsekonomi gav varsitt svar på tal till hyggesivrarna.

Professor emeritus Mats Hagners replik på ”Kalhuggning är ändå bäst (19/3)”:
Negativa kalhuggningen – hyggesfritt skogsbruk är bäst (1/4)

Läs artikeln här

 


Professor Peter Lohmanders replik på ”Kalhuggning är ändå bäst (19/3)”:
Skogsägaren måste ändå bestämma (25/3)

Läs artikeln här

 


Professor Björn Elfving och docent Lars Lundqvist, Skogsproduktionsgruppen, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU i Umeå:
Kalhuggning är ändå bäst (19/3)

Läs artikeln här