Här finns länkar till Skydda Skogens kampanjer, både aktuella och äldre.

FSC: Falsk Skogs-Certifiering

Kampanj under 2014 där FSC anmäldes för falsk marknadsföring.Certifieringen FSC fungerar tyvärr inte som det var tänkt: standarden hindrar inte den storskaliga omvandlingen av Sveriges skogslandskap till enformiga monokulturer, och de företag bryter mot standarden (vilket ofta sker) får inte tillräckliga påföljder. Vi uppmärksammade detta med en anmälan till Konsumentombudsmannen, information till konsumenter, och information till politiker.

Kampanj mot IKEA:s urskogsskövling i ryska Karelen

En kampanj som varade flera år med höjdpunkt 2012 med aktioner över hela landet och insamling av över 180.000 namnunderskrifter som protest mot IKEA:s skövling. IKEA finns inte längre kvar i ryska Karelen.

Upprop för att skydda Sveriges gammelskog

I uppropet ställdes bland annat krav på 20% skyddad skog och naturanpassat skogsbruk. Uppropet skrevs under av en stor mängd naturvårdsforskare, organisationer, och privatpersoner.