”Kom och hjälp till du med”

I media har det förekommit uppgifter om att Fältbiologerna nu har avbrutit aktionen för att stoppa avverkningarna av Ojnareskogen. Detta är helt fel enligt Fältbiologerna.

— Vi kämpar på och har ingen som helst avsikt att ge upp, säger Amalia Waldén, Fältbiologerna. 

De avverkningar som hittills har inletts rör ett område där det planerade transportbandet är tänkt att börja. Ett skogsområde med ganska låga naturvärden. Än så länge har inga avverkningar av själva Ojnareskogen ägt rum.

— Det var helt enligt planerna att blockera skogsmaskinerna där nere under en dag. Vi lägger inte allt krut på det området, men om skogsmaskinerna närmar sig själva Ojnareskogen är det mycket möjligt att vi blockerar igen, konstaterar Amalia Waldén. Vi jobbar brett på många olika sätt med den här frågan. Dessutom är vi glada för allt stöd och uppmanar alla som vill att komma hit och hjälpa till.

Fakta:

Det finska företaget Nordkalk fick efter ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen 2012-07-05 tillstånd att bryta kalk i Bunge på norra Gotland. Naturvårdsverket överklagade till Högsta Domstolen och vädjade om att inget arbete på platsen skulle inledas förrän domstolen behandlat frågan. Den vädjan avvisades från Högsta Domstolen. Därmed var det fritt fram för Nordkalk att påbörja arbetet. Nordkalks projekt betyder bland annat att Ojnareskogen – en skog med mycket höga naturvärden och flera hotade arter – huggs ned. Dessutom kan det planerade kalkbrottet få allvarliga konsekvenser för grundvattnet och de boendes dricksvatten. 

Se Kalla Faktas reportage från Ojnareskogen

Mer information hittar du här