Yxsjöområdet i Härryda kommun är en av få gamla skogsområden i Västra Götaland. Där häckar tjäder och bivråk men där finns även många andra skyddsvärda arter. Och där vill trafikverket bygga den nya höghastighetsbanan mellan Stockholm och Göteborg, vilket föranlett kommunen att planera en stad nära spåret – trots att inget löfte finns om en station. Läs mer här på SVT.