”Dagens moderna skogsbruk kan vara negativt för öringen i våra vattendrag visar en ny avhandling från Avdelningen för biologi vid Karlstads universitet. Frånvaron av döda träd leder till minskad tillgång av insekter som är en viktig föda för öringen.”

Läs mer här