Vi följer upp sommarens lyckade trädklättringskurs med en helgträff där vi övar klättring tillsammans! Vi har ett begränsat antal sovplatser, men om du bor i Stockholm/Uppsala-området kan du också komma förbi dagtid. Du är välkommen om du är nybörjare också! Vi kommer kanske inte ha utrustning att låna ut åt alla, utan vi får turas om. Om du behöver 
reseersättning finns det möjlighet att få det om du är medlem i föreningen.

Anmälan till Elin Götmark, elin.gotmark@fripost.org
0706787423.