En internationell allians av över 120 organisationer från 40 länder varnar för att den globalt och snabbt växande bioekonomin utgör ett allvarligt hot mot klimatet, naturen och mänskliga rättigheter.

Utöver att offentliggöra ett öppet brev, lanseras ett upprop i samband med den internationella aktionsdagen mot bioenergi (7 november 2018), som uppmanar regeringar runt om i världen att främja beprövad teknik med låga koldioxidutsläpp, agera för minskad överkonsumtion och att skydda skogar och andra ekosystem.

Under de senaste åren har regeringar från bland annat Sverige, Storbritannien, Brasilien och Sydkorea förordat förbränning av skogsbiomassa för energiändamål för att motverka klimatförändringarna. Ett stort och växande antal vetenskapliga studier visar dock att förbränning av biomassa inte ger mindre koldioxidutsläpp än fossilt kol, samtidigt som biologisk mångfald och mänskliga rättigheter hotas. 

Den 7 november 2018 samlades industrin och politiker i San Francisco i USA för att delta på en tillställning arrangerad av BioFuture Platform, ett initiativ som stöds av 20 länder och organisationer som Internationella energirådet (IEA) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). BioFuture Platform främjar en bioekonomi och produkter gjorda av biomaterial. Bioenergiindustrin vill expandera och öka sitt inflytande.

– BioFuture Platform stödjer aktivt bioenergi- och biomassaprodukter, vilket ger incitament för ökad förstörelse av skog. I södra USA ser vi redan nu en omättlig aptit på grund av den europeiska efterfrågan på biomassa. Bioekonomin skadar våra värdefulla skogar, landsbygdssamhällen och klimatet. I kölvattnet av FN:s senaste IPCC-rapport är det uppenbart att skogar är vårt bästa försvar mot klimatförändringar och vi måste bevara dem, säger Rita Frost, kampanjchef för Dogwood Alliance, som arbetar för att skydda skogarna i södra USA.

Almuth Ernsting, ordförande för Biofuelwatch, fortsätter:

– Under det senaste året har det rapporterats om att globala djurpopulationer minskat med upp till 60 % och att insektspopulationer minskat med 80 % i flera regioner. Förlust av livsmiljöer är fortfarande den främsta orsaken till förlust av biologisk mångfald. BioFuture Platform och många regeringar främjar en politik som kommer att påskynda förlusten av biologisk mångfald till förmån för ökad odling av grödor och trädmonokulturer för energi och material, säger Almuth Ernsting, ordförande för Biofuelwatch.

Mary Louise Malig, kampanjkoordinator för Global Forest Coalition, baserad i Bolivia, säger:

– Om planerna för BioFuture Platform förverkligas krävs tiotals eller till och med hundratals miljoner hektar nya plantager på bekostnad av värdefulla skogar, ursprungsbefolkningar, småskaliga bönder och andra skogsberoende och traditionella samhällen.

David van der Spoel från Skydda Skogen säger:

– Bioekonomin utgör ett globalt hot. Istället för att motverka klimatförändringar, riskerar bioenergi öka koldioxidutsläppen ytterligare samtidigt som vi förlorar ännu fler värdefulla skogar i jakten på biobränslen. Naturskogar måste bevaras både för den biologiska mångfalden och för att förhindra utsläpp av växthusgaser.

De över 120 organisationerna kräver att stödet för bioenergi och andra kortlivade bioprodukter upphör. De menar att det krävs brådskande klimatåtgärder och manar till meningsfulla och rättvisa insatser som respekterar mänskliga rättigheter, fokuserar på beprövad teknik med låga koldioxidutsläpp såsom exempelvis sol- och vindenergi, minskad överkonsumtion och skyddar skogar och andra ekosystem.

Läs de över 120 organisationernas öppna brev till världens regeringar här (på engelska).

Skriv under uppropet mot BioFuture Platform som privatperson här (på engelska).

I ett öppet brev till EU parlamentet i januari 2018 varnade närmare 800 forskare för att biobränslen kan ge större kolutsläpp än fossila bränslen.

Källor om biobränslens klimatpåverkan

Booth, M. S. (2018). Not carbon neutral: Assessing the net emissions impact of residues burned for bioenergy. Environmental Research Letters 13 (3).

EASAC (2017). Multi-functionality and sustainability in the European Union’s forests. EASAC policy report 32.

Holtsmark, B. (2015). Quantifying the global warming potential of CO2 emissions from wood fuels. GCB Bioenergy 7(2), 195-206.

Ter-Mikaelian, M. T., Colombo, S. J. & Chen, J. (2015). The Burning Question: Does Forest Bioenergy Reduce Carbon Emissions? A Review of Common Misconceptions about Forest Carbon Accounting. Journal of Forestry 113 (1), 57-68.

Johnston, C. M. T. & van Kooten, G. C. (2015). Back to the past: Burning wood to save the globe. Ecological Economics 120, 185-193.

Hartmut, M. (2012). The Nonsense of Biofuels. Angewandte Chemie 51 (11): 2516-2518.

Kontakt:

David van der Spoel, Skydda Skogen, +46 70-315 70 44, david.vanderspoel(@)skyddaskogen.se

Rita Frost, Dogwood Alliance, +1 512 4230620, rita(@)dogwoodalliance.org

Almuth Ernsting, Biofuelwatch, +44 131 6232600, biofuelwatch(@)gmail.com

Katja Garson, Fern, +32 2 8944694, katja(@)fern.org 

Mary Louise Malig, Global Forest Coalition, +591 6 100-2627