En pågående massaker 

av hela skogslandskapet

Foto: Bert Andersson

 

Skogsbrukets jakt på virke med monstruösa maskiner skapar körskador vid avverkningar som är av aldrig tidigare skådat slag och omfattning – rent ut sagt groteska och förnuftsvidriga! Avverkningsmetoder och maskinpark anpassas inte för att minimera körskadorna. Med dagens utveckling inom skogsbruket kan vi tyvärr förvänta oss ännu värre körskador. 

Förr fanns fortfarande så stora arealer avverkningsmogen skog kvar att man kunde välja marker med god bärighet när tjälen uteblev. Nu när de stora sammanhängande naturskogarna är slut är också valfriheten att anpassa avverkningarna till frusna eller ofrusna marker borta. Kvar finns mest små öar av äldre avverkningsbar skog som måste avverkas oavsett bärighet. 

En annan betydande orsak till ökande körskador är biobränslet. Ris och toppar som förr lades i maskinernas körvägar för att bättra på bärigheten är nu hårdvaluta och forslas till värmeverken. Detta resulterar i mer körning för att hämta hem riset med ytterligare körskador som följd. När sedan markberedaren gjort sitt har skapats ett månlandskap. 

Ett annat problem är entreprenörer med slavliknande kontrakt. Med miljonskulder på maskiner och usla ekonomiska villkor ser man ingen möjlighet att offra tid och kraft på att undvika körskador eller ta funktionell naturhänsyn. Till detta bidrar också den usla eller ibland obefintliga planeringen av hänsyn och körvägar före avverkningen. Pressen från skogsnäringen på effektivitet och vinster skapar inget hopp om någon förbättring. 

Politiskt verkar frågan vara stendöd! Man blundar och låter skogsbruket agera bödel på djur och växtliv, samt människors behov av rörligt friluftsliv och möjligheter till rekreation. Att stävja pågående slakt av skogslandskapet är rimligen en bagatell jämfört med de globala miljöproblem som snarast måste lösas. Men inte ens denna inhemska akuta fråga kan politikerna hantera vettigt. 

Politikerna vågar inte angripa ett ruttet system och en näring med mycket pengar. Men vill en sommarstugeägare en halvmil från grannar och vattendrag bygga ett utedass krävs hart när både miljöprövning och konsekvensanalys. När skogsbruket massakrerar hela landets skogslandskap krävs ingenting. För profit omvandlas skogslandskapet till ett gigantiskt lapptäcke av hjulspår och gyttjehål garnerade med olja och fett från maskinerna. Detta är vår omskrutna skogsbruksmodell och miljöpolitik i ett nötskal. 

Bert Andersson