Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kol-till-biomassa: betala inte kraftverksomställning i Portugal kräver 60 organisationer

Kol-till-biomassa - en omställning av Pego-kraftverket i Portugal - det är Trustenergy, Pegos huvudägares avsikt. Därför har nio miljöorganisationer i Portugal undertecknat och publicerat ett öppet brev. Nästan 60 grupper från hela världen stöder detta öppna brev. Brevet framför kravet att den portugisiska regeringen och Europeiska kommissionen INTE ska använda offentliga medel för att bekosta en kraftverksomställning som istället för kol använder träpellets. 

Kraftverkssomvandling kräver enorma mängder trä varje år

Kolkraftverket Pego stänger i november i år, som ett led i omställningen kol-till-biomassa och för att i stället elda vedpellets. Under samma driftsförhållanden vid anläggningen som nu skulle en kraftverksomställning behöva 1,1 miljoner ton trä om året. Om kraftverksanläggningen arbetar med full kapacitet skulle Pego behöva närmare 5 miljoner ton trä. Både i Portugal och internationellt skulle effekterna av att bränna så stora mängder trä bli mycket stora på både den biologisk mångfalden och på miljön.

Aktivister och lokalbefolkning protesterar mot kraftverksomställningen . På banderollen : “Sluta med kol, elda inte upp träd.”

Kraftverksomställning kräver fler trädplantager och mer träimport

Organisationernas öppna brev om Pegos omvandling varnar för att effekterna i Portugal av att elda biomassa för att få el redan är ekologiskt förödande. Stora mängder trä eller pellets från länder som USA, Kanada och Brasilen och ett massivt utvidgande i Portugal av plantager med eukalyptusträd blir nödvändiga om anläggningen ska använda biomassa.

Minska utsläppen – inte skogarna.

Kol-till-biomassa falsk klimatlösning

Att omvandla Pego-kraftverket till att elda vedpellets kommer att kräva ett omfattande offentligt stöd och Trustenergy, den största aktieägaren i Pego-kraftverket, hoppas kunna få tillgång till miljoner från EU:s Just Transition Fund (JTF). EU har bildat JTF för att hjälpa kolberoende samhällen att sluta använda smutsig energi och inte för att finansiera falska klimatlösningar.

Läs mer om detta här:

https://globalforestcoalition.org/pego/

Mer om bioenergi:

https://skyddaskogen.se/skog-klimat-och-biobranslen/

https://skyddaskogen.se/skydda-skogen-eu-maste-sluta-subventionera-biobransle/https://skyddaskogen.se/66-forskare-i-polen-elda-inte-upp-mer-biobraenslen-fran-skogen/

https://skyddaskogen.se/oekade-koldioxidutslaepp-och-fler-avverkade-skogar-naer-stora-kolkraftverk-oevergar