Oakland Institute, pressmeddelande, 13 december 2017

Oakland, Kalifornien – I anknytning till klimatmötet One Planet Summit i Paris, släpper Oakland Institute en rapport om kolkolonialism (Carbon Colonialism: Failure of Green Resources’ Carbon Offset Project in Uganda) som avslöjar västerländska företags falska klimatlösningar. Rapporten exponerar det norska skogsindustribolaget Green Resources fortsatta urholkning av livsmedelsförsörjningen och livsuppehället i Kachung, Uganda, där människor hindras från att använda sin egen mark. Projektet stöds av ett antal internationella finansinstitut och illustrerar hur klimatförändringarna utnyttjas i allt större utsträckning som alibi för att införa en ny form av kolonialism i Afrika.

Efter att Oakland Institute avslöjade missförhållanden och våldutövning mot lokalbefolkningen i Kachung 2014, frös Energimyndigheten, som är Green Resources enda kolkreditköpare, sin finansiering till bolaget under 2015. Myndigheten föreslog tio förbättringsåtgärder som det norska bolaget behövde uppfylla för att återfå sin betalning. Året därpå upphävde Green Resources största aktieägare, Phaunos Timber Fund, ett globalt skogsinvesteringsföretag, sin investering i bolaget.

Under tiden som Energimyndigheten omprövar huruvida betalningarna till Green Resources ska återupptas i början av 2018 eller inte, är rapporten om kolkolonialism en obestridlig åtalsakt om Green Resources misslyckande att ta itu med sin negativa påverkan på lokalsamhällena i Kachung.

-Vår fältstudie visar att samhällen som omger trädplantagerna står inför en pågående hungerkris som beror på projektets inskränkningar gällande tillgång till mark, vatten och ved, i kombination med farliga arbetsförhållanden för Green Resources arbetare. Det är helt enkelt oacceptabelt att ett norskt bolag försöker ta ut en vinst med tanke på de förfärliga förhållanden som råder, säger Kristen Lyons, huvudförfattare till rapporten och docent vid Oakland Institute. 

Förstahandsinformationen som presenteras i rapporten bemöter en granskning av Green Resources (från mars 2017) som visar att bolaget lever upp till de flesta av Energimyndighetens åtgärdskrav. Detta granskningsresultat stämmer inte överens med de faktiska och undermåliga förutsättningar som de lokala samhällena står inför.

-Green Resources fortsätter att förringa sin negativa påverkan i regionen. De försvarar sin ytterst lilla inverkan, samtidigt som de bagatelliserar det faktum att deras projekt hotar lokalbefolkningens överlevnad och levebröd, kommenterar David Ssemwogerere, medförfattare till rapporten.

-Det industriella monokultur-plantageskogsbruket som bedrivs av Green Resources i Kachung är oförenligt med lokalbefolkningens behov av att använda samma mark till sin försörjning och existens. I kölvattnet av våra senaste iakttagelser är det absolut nödvändigt att Energimyndigheten upphäver alla framtida betalningar till Green Resources samt upphäver avtalet för köp av kolkrediter. Det här är det enda rimliga kravet med tanke på Green Resources försämrande inverkan på försörjningen för lokala bybor i Uganda, säger Frédéric Mousseau, policychef vid Oakland Institute.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.oaklandinstitute.org

Oakland Institute är en oberoende politisk tankesmedja som kommer med nya idéer och djärva handlingsgrepp för att möta de mest brådskade sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna i vår tid.

Press kontakt:

Frédéric Mousseau

fmousseau@oaklandinstitute.org

+1 510-512-5458

Kommentar från Skydda Skogen om Energimyndighetens kolkreditsprojekt i Uganda:

Green Resources omvandlar gräsmarker, savann och småskaliga jordbruksmarker till plantager med främmande och invasiva trädarter. Dessa trädarter konsumerar stora mängder vatten. Detta har en förödande påverkan på den naturliga miljön och de ekosystemtjänster som den bidrar med. Det råder därtill osäkerhet kring skogsplantagers potential att ta upp kol. Studier visar att det finns ett samband mellan kolminskning i ekosystem bestående av plantager till skillnad från naturliga skogar. Det effektivaste sättet att motverka klimatförändringarna är att undvika utsläpp av kol från alla källor. Utsläpp kan också undvikas genom att skydda naturliga ekosystem från markanvändning men de kan inte kompensera för fortsatta utsläpp från andra källor orsakade av människan. I ett öppet brev 2016, uppmanar Skydda Skogen, Timberwatch, Oakland Institute, Global Forest Coalition och en lektor från University of Kwazulu-Natal i Sydafrika, Energimyndigheten att minska sina växthusgasutsläpp nationellt genom minskad energiförbrukning och ökad energieffektivisering istället för att stödja ”land-grabbing” i utvecklingsländer. Kolförrådet i de svenska skogarna kan också bevaras och öka genom att skydda äldre naturliga skogar och restaurera skogar till ett mer naturligt tillstånd.

Mer ingående information kan läsas i “Impacts of Green Resources’ tree plantations at Kachung, Uganda” (på engelska).