Onsdag 27/12 kl 13-14 hålls en demonstration utanför SCA:s huvudkontor på Skepparplatsen 1 i Sundsvall. Vi samlas för att ge en röst åt alla arter- som den starkt hotade fjärilen trolldruvemätare (EN) som hotas av SCA:s avverkningar av värdefulla naturskogar.

Den starkt hotade trolldruvemätaren (EN) observerades på flera lokaler vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun- innan skogen avverkades av SCA. Foto: Privat.

Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av skogar med höga naturvärden och viktiga livsmiljöer för en rad hotade arter. I år avverkade SCA bland annat en kalkbarrskog vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun. Detta trots att de fått information från Länsstyrelsen om att den starkt hotade trolldruvemätaren lever där.

Det blir ett tal och vi kommer överräcka en bild på fjärilen med en text.  Samling innan i Kulturmagasinets entré (Kulturhus och bibliotek centralt i Sundsvall med café och museum mm) från kl. 12 – vi går därifrån kl. 12.40, ca 10 min promenad. Vi har polistillstånd för denna demonstration. Är du/ni intresserade att komma meddela gärna senast 23/12 till:

Maria maria.kuylenstierna@gmail.com eller Kristina kristinamback@hotmail.com

Några artiklar med exempel på SCA:s avverkningar och avverkningsanmälningar senaste åren:

SCA avverkade kalkbarrskog trots kännedom om starkt hotad art

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90- tal naturvårdsarter

SCA planerar avverka skog med rikt fågelliv

SCA har avverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

SCA planerar att avverka skog med rödlistade arter:”Obegripligt!”

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

Flistersjöskogen i Ånge kommun – 140-årig tallskog avverkningsanmäld av SCA

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

SCA bryter mot FSC-kriterier – vill avverka över 40 hektar naturskog med rödlistade arter

SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka unik stavatallsskog i Jämtland, Skogsgruppen: ”Ofattbart”

SCA planerar att avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter

Läs mer om trolldruvemätaren