Den nu avverkade skogen vid Melakträsk-Långtjärnen är dimensionshuggen för länge sedan. Här ses en gammal stubbe efter ett träd som avverkades med yxa (huggplanet är sluttande). Foto: Björn Mildh.

Statliga skogsbolaget Sveaskog menar i en kommentar på sin hemsida att de visat stor naturhänsyn vid avverkningen av den äldre naturskogen vid Melakträsk – Långtjärnen i Arvidsjaurs kommun. Nu bemöter Skydda Skogen och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, Sveaskogs kommentarer gällande avverkningen:

Som väntat anser Sveaskog att våra uppgifter om naturskogen vid Melakträsk-Långtjärnen är felaktiga.

Sveaskog har avverkat delar av denna 200-åriga skog som Naturvårdsverket presenterat som en skyddsvärd statlig skog 2005 och får det som att låta som en välgärning.

I skogen finns självfallet träd i olika åldrar. Även om de träd som avverkades hade en medelålder på 140-150 år handlar detta om ett sammanhängande område med värdefull gammelskog som aldrig borde ha avverkats. Skogen är nu fragmenterad och har förlorat sin roll som ett ekologiskt funktionellt ekosystem. Många skogar i omgivningen är redan påverkade av skogsbruk vilket försämrar förutsättningarna ytterligare. För att långsiktigt bevara naturligt förekommande arter i livskraftiga populationer behövs stora sammanhängande skogsområden som både är funktionella och ekologiskt representativa. Sveaskog har totalt missförstått grundläggande principer inom naturvårdsbiologi. Det räcker inte med att spara hälften av skogen och lämna hänsynsytor och enskilda naturvärdesträd för att långsiktigt bevara rödlistade arter och signalarter, framför allt inte med tanke på hur det omgivande landskapet ser ut.

Sveaskog erkänner inga gjorda övertramp. Det har vi erfarit i snart två decennier nu. Här ett par exempel på avverkade naturskogar av nyckelbiotopsklass där Sveaskog självfallet inte heller anser att fel har begåtts:

Avverkad naturskog vid Guorpaliden, Arvidsjaurs kommun.

Avverkad lövbränna på Svartberget, Arvidsjaurs kommun.

Det finns många fler exempel.

Sveaskog har för avsikt att alltid lämna skogar med höga naturvärden, antingen som naturvårdsskogar eller som naturhänsynsytor” skriver bolaget i sin kommentar.

Sveaskogs taktik är att komma med lättköpta besked som låter tilltalande för den oinvigde.

I fallet med Melakträsk-Långtjärnen, har staten avverkat en skog som staten själv pekat ut som skyddsvärd – detta är inte föredömligt agerande, Sveaskog.

Ord och handlingar skall följas åt. För Sveaskog är de två skilda saker.

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Julian Klein, talesperson, Skydda Skogen