Konferensen om gammelskogar och vildmarker i Europa arrangeras av Wild Europe och handlar de utmaningar som gammelskogarna i Europa står inför. Det finns fortfarande en möjlighet att påverka politiska beslut gällande gammelskogar och vildmarker i Europa.

Datum: 20-21 november 2019

Plats: Hotel Tatra, Staré Mesto, Slovakien

Konferensen har två mål: 

• Att ta fram nya initiativ för att stärka skogsskydd och stödja ekologisk restaurering i större skala.

• Att fastställa och utveckla nästa steg för en skyddsstrategi för gammelskogar.

Konferensen hålls med anledning av att situationen för de skogliga livsmiljöerna i Europa förvärras, även i skyddade områden och där illegal och opassande avverkning är omfattande. Det finns också växande utmaningar på grund av klimatförändringarna och politisk likgiltighet. Samtidigt ger nya nationella initiativ och effektiv användning av naturfinansiering positiva möjligheter. Om några månader kommer beslut att tas om EU:s biodiversitetsstrategi för 2030 som kommer att ge riktlinjer för EU kommissionen.

Från Sverige deltar Rebecka le Moine, riksdagsledamot (mp), som ska föreläsa om ”Best practice for wildness in European state forests: examples for replication” på konferensen i Slovakien.

För mer information om programmet, här (på engelska).

För mer information om Wild Europe här (på engelska).