Kontakta FSC

Går det att lita på skogsbrukscertifieringen Forest Stewardship Council (FSC)?

Den 21 mars 2014 överlämnade Skydda Skogen barnboken ”FSC – Falsk Skogs Certifiering” till Miljödepartementet och miljöminister Lena Ek.

Den 26 februari 2014 anmälde Föreningen Skydda Skogen skogsbrukscertifieringen FSC och de FSC-certifierade skogsbolagen Sveaskog, SCA och Stora Enso samt mjölkjätten Arla och livsmedelsbutiken Lidl till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring.

Kontakta FSC, skogsbolag, Arla, Tetra Pak, Lidl och miljöministern – Berätta vad du tycker.

Läs mer här: http://skyddaskogen.se/sv/fsc-kampanj