Avverkningstillstånd har utfärdats i fjällnära urskog i ett stort väglöst vildmarksområde intill Sarek. Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner dömer nu ut hela den förda skogspolitiken och den svenska skogsbruksmodellen. Miljöorganisationerna kräver en radikal skärpning av skogsvårdslagstiftningen och skydd av alla kvarvarande gammelskogar.

Änokdeltat ligger i hjärtat av ett av Europas sista vidsträckta vildmarksområden, på gränsen till världsarvet Laponia och bara några kilometer från Sareks nationalpark. Skogarna utmed deltat anses vara några av de finaste tallurskogsområden som finns kvar i landet, och varken hos naturvårdsmyndigheter eller miljöorganisationer råder några tvivel om områdets höga bevarandevärden. Trots detta har Skogsstyrelsen nyligen utfärdat tillstånd för kalavverkning av fjällnära urskogsartad skog mitt inne i Änokdeltat.

– Urskogsavverkningarna i Änok är ett bra exempel på hur svensk skogsvårdslagstiftning helt saknar kapacitet att balansera bevarande- och produktionsintressen, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen. I kombination med de rejäla nedskärningarna av statliga anslag för skogsskydd som skett, har den svenska skogspolitiken nu helt kollapsat.

Under FN-toppmötet i Nagoya i höstas undertecknade Sverige, tillsammans med 192 andra länder, ett internationellt avtal, där det slogs fast att minst 17 % av varje landbaserat ekosystem måste skyddas i representativa avsättningar till år 2020. Detta ligger i linje med miljörörelsens och forskares krav* om att minst 20 procent av den produktiva skogsmarken långsiktigt måste skyddas. Dock har regeringen inte presenterat de verktyg som krävs för att förverkliga politiken, och inte heller finns det en lagstiftning som understödjer miljömålen. Miljörörelsen är kritisk till att landets myndigheter inte heller tycks använda sig av den EU-lagstiftning för arter och habitat som finns.

– Den svenska skogsbruksmodellen, där frivillig hänsyn var ledstjärna under lång tid, har nått vägs ände, menar Ellie Cijvat, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner. Storskogsbruket har visat att de inte klarar av att ta detta ansvar. Det är dags för Sverige att stifta funktionella lagar som bland annat skyddar alla värdekärnor. Det behövs ett regelverk som miljöanpassar skogsbruket så att nödvändig hänsyn tas till mark, vatten och biodiversitet, och som stimulerar skonsammare skötselmodeller där man brukar skogen – inte förbrukar.

Föreningen Skydda Skogen och Miljöförbundet Jordens Vänner menar att utarmningen av det svenska skogsekosystemet omedelbart måste upphöra, och att värdefulla områden som Änokdeltat måste skyddas från exploatering. Därför initierar de två miljöorganisationerna nu en brevkampanj riktad till landshövdingen i Norrbotten, under namnet ”Stoppa avverkningen i Änokdeltat”.

 

Brevet till landshövdingen

 

Kontakt:

Daniel Rutschman, sekreterare Skydda Skogen

072 – 176 53 44, daniel.rutschman@skyddaskogen.se

(för frågor angående Änok)

Ellie Cijvat, ordf. Miljöförbundet Jordens Vänner

073 – 778 22 42, ellie.cijvat@mjv.se

Viktor Säfve, ordf. Skydda Skogen

072 – 176 53 38, viktor.safve@skyddaskogen.se

(för frågor angående svensk skog)

 

Pressfoton:

Bilder från Änok

Fler exempel från hotade skogar i Sverige

Bildexempel från industriskogen och hyggeslandskapet

För högupplösta foton, kontakta Skydda Skogen: viktor.safve@skyddaskogen.se

 

* Mer än 200 forskare stöder uppropet ”Skydda Sveriges Gammelskog”

 

 

www.mjv.sewww.skyddaskogen.se