Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kraftsamling mot att hagar, åkrar och skogar blir tät, mörk och enfaldig skog

Kraftsamling för biologisk mångfald, friluftsliv och naturturism i östra Smålands skogar står Naturskyddsföreningen i Kalmar län och Östra Smålands ornitologiska förening för. Landskapet förvandlas när den täta mörka skogen breder ut sig. Det brådskar att skydda skogen och dess många invånare. Medlemmar i föreningarna har pratat om detta med riksdagspolitiker, företagare, media och representanter för myndigheter. Föreningarna påpekar att det är bråttom att skydda skogen, marken, landskapets kulturmiljö och de arter som lever där. Detta skydd är till nytta för traktens friluftsliv och naturturism.

– Det är väldigt konstigt att Sveaskog kan hålla på som de gör utan att Skogsstyrelsen, politiker, FSC eller andra myndigheter säger stopp! För det verkar vara så över hela landet, säger Jan Brenander, Östra Smålands ornitologiska förening.

Veronikanätfjäril (CR)  Förvandlingen av jordbruksmark till skogsmark utgör största hotet mot arten. Denna fjäril, liksom  kronärtsblåvingen, (CR) har försvunnit från lokalerna i östra Småland. Nu är det troligt att de är utdöda i Sverige, efter en nedgångsperiod som började på 1980-talet.
Veronikanätfjäril (CR). Förvandlingen av jordbruksmark till skogsmark utgör största hotet mot arten. Denna fjäril, liksom kronärtsblåvingen (CR), har försvunnit från lokalerna i östra Småland. Nu är dessa två arter troligen utdöda i Sverige, efter en nedgångsperiod som började på 1980-talet.
Foto: Zeynel Cebeci Assmann’s Fritillary – Mellicta britomartis 2.jpg

Sveaskog länets största skogsägare

Sveaskog är länets största skogsägare med 84 000 ha skog. Hur stor del av den skogen som är skyddad är oklart. I ett brev till länsstyrelsen i Kalmar föreslår Naturskyddsföreningen i Kalmar länsstyrelsen att för det första genast inventera naturvärdena i resterande skogar väster om sjön Eckern. Sveaskog vill här avverka ytterligare 60 ha skog. För det andra, att inleda ett samarbete med Sveaskog om hur det skydd av skog, som bolaget lovat, bäst bidrar till länets biologiska mångfald, friluftsliv och naturturism. För små kostnader skulle, med föreningens förslag, ett par tusen hektar skog skyddas, om samarbetet mellan länsstyrelsen, Sveaskog och ideell naturvård skulle bli framgångsrikt.

Naturskyddsföreningens brev med förslagen till Länsstyrelsen här.

Läs mer om skogen vid sjön Eckern och se kortfilmen Döderhultarens skog försvinner här.

Om:

Sveaskogs avverkning nära friluftsområde väcker stark kritik (SVT Småland 12 augusti 2021:

Vi måste diskutera Sveaskogs framfart i Oskarshamn (Barometern Debatt 29 april 2022) 

Sveaskog skövlade Döderhultarens skogar. (Bloggen Naturlig reslust 25 januari 2022)

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland. (Skydda Skogen 9 juli 2021) 

Hur länge kan Sveaskog hålla på att skövla… (Skydda Skogen 9 januari 2022) 

Sveaskog sviker löften i söder (Bloggen Naturlig reslust 28 oktober 2021)