Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Krav från 16 organisationer: Fasa ut kol och biomassa, Vattenfall

I ett gemensamt brev till Vattenfalls VD Anna Borg kräver en koalition på 16 organisationer från flera länder att svenska Vattenfall genomför en snabb och omfattande utfasning av energiföretagets kol-, biomassa-, gas- och avfallsförbränning.

Koalitionen kräver en energiomställning som bygger på energieffektivisering och ren, icke-emitterande verkligt förnybar energi. Vattenfall har sin bolagsstämma den 28 april och organisationerna kräver ett svar innan dess.

Vattenfalls planer på att utöka förbränningen av träbiomassa är motsatsen till klimatansvar. Att vara ”fossilfri” betyder ingenting om det inte leder till minskade utsläpp. Vi måste omedelbart avveckla alla fossila bränslen, men vi kan inte ersätta dem med andra destruktiva bränslen med hög kolhalt, säger Anton Foley, Fridays For Future Sverige. 

Koalitionen kräver bland annat att Vattenfall omedelbart avbryter alla planer på att bygga nya anläggningar för förbränning av biomassa i bland annat i Diemen/Amsterdam (Nederländerna) och Berlin (Tyskland) samt planerna på att öka mängden träbiomassa i befintliga anläggningar. 

Vattenfall i Nederländerna har fått 395 miljoner EUR i subventioner för en biomassa-anläggning i Amsterdam som inte ens har blivit byggd. Den kan inte heller  byggas så länge de juridiska processerna vi driver emot dem pågår. Vattenfall behöver omplacera dessa subventioner och offentligt ta avstånd från biomassa-anläggningen. Ingen tror längre på deras så kallade hållbarhetskampanjer, säger Fenna Swart, Comite Schone Lucht.

Vetenskapen är tydlig; vi måste minska våra utsläpp vid källan och samtidigt öka skogens kolförråd, medan förbränning av fossilfri skogsbiomassa i dubbel bemärkelse innebär motsatsen; under de kommande avgörande decennierna innebär förbränning av skoglig biomassa både ökade utsläpp och minskade skogliga kolförråd, säger Lina Burnelius, projektledare, Skydda Skogen.

I brevet framgår det dessutom att Vattenfall förväntas avsluta sin handel av träpellets och träflis och att all handel med både gas och kol från Ryssland måste upphöra omedelbart. 

Läs hela brevet på engelska här.

Svensk översättning av brevet här.

Kontaktinformation:

Fenna Swart, Comite Schone Lucht, + 31 415 14 330
Lina Burnelius, Skydda Skogen, +46 734 404 793